Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Torunia poprzez sport podczas międzynarodowych lub krajowych zawodów, rozgrywanych na najwyższym poziomie sportowym z udziałem toruńskich zawodników.

Order Newsletter: 1 Position: 242388 (oferta nr 2187209)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Torunia poprzez sport podczas międzynarodowych lub krajowych zawodów, rozgrywanych na najwyższym poziomie sportowym z udziałem toruńskich zawodników.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Torunia poprzez sport podczas międzynarodowych lub krajowych zawodów, rozgrywanych na najwyższym poziomie sportowym z udziałem toruńskich zawodników. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: Część 1-piłka siatkowa kobiet Część 2- piłka nożna Część 3- żużel Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) uczestnictwa w międzynarodowych lub krajowych zawodach sportowych na najwyższym poziomie rozgrywek, 2) wykonania i umieszczenia herbu Miasta Torunia oraz dodatkowo Logo Toruń Kandydat do Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Toruń 2016 lub adresu strony internetowej www.torun.pl w wydawanych przez siebie w ramach zadania - publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, biletach, karnetach, 3) wykonania i umieszczenia w sposób widoczny dla publiczności i mediów nazwę miasta, herb Torunia lub adres strony internetowej www.torun.pl na: - ubiorach sportowych zawodników, które będą prezentowane podczas rozgrywek ligowych oraz w trakcie treningów, - na stronie internetowej Klubu, - na obiektach sportowych użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie rozgrywek ligowych oraz podczas każdych innych imprez sportowych z udziałem zawodników lub drużyn, 4) wykonania i wywieszenia flag w barwach Torunia, banerów promujących miasto Toruń - na obiektach sportowych użytkowanych przez Wykonawcę podczas wszystkich rozgrywek ligowych oraz każdych innych imprez sportowych, 5) rozpowszechniania informacji o współpracy z Gminą Miasta Toruń np. w formie zapowiedzi sponsorskich lub tzw. jinglii podczas wszystkich rozgrywek ligowych oraz każdych innych imprezach sportowych, 6) kreowania pozytywnego wizerunku Torunia w mediach jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji w trakcie wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych, itp., 7) uczestniczenia na wniosek miasta w organizowanych przez miasto wydarzeniach promocyjnych np. konferencjach prasowych, festynach, imprezach dla mieszkańców miasta, 8) bezpłatnego wykorzystywanie w trakcie działań promocyjnych miasta informacji o działalności KLUBU, w tym także zgody na posługiwanie się nazwą organizacji, znakami graficznymi klubu, wizerunkiem sportowców oraz drużyn w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Miasto, 9) trwałego udokumentowanie wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez KLUB za pomocą wycinków prasowych, płyt CD, zdjęć, filmów, itp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 920000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30