Najem dwóch autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010.

Order Newsletter: 1 Position: 238100 (oferta nr 2183435)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2009-07-14

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Najem dwóch autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest najem 2 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i odwiezienie ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010. Średnie dzienne przejazdy autobusów: AUTOBUS NR 1 Rejon Zespołu Szkół w Korfantowie AUTOBUS NR 2 Rejon Zespołu Szkół w Ścinawie Małej RAZEM średnio 304 km (228 km+76km). Długość i ilość tras może ulec zmianie po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych na poszczególnych trasach. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdów autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z trasy i z ostatniej miejscowości z trasy do bazy. Pojazd samochodowy, przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy przejrzystości powietrza i niepowodujący oślepiania innych uczestników ruchu. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Przewoźnik podstawi autobus zastępczy, spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia autobusy winny spełniać warunki, określone art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32 poz. 262 z późn. zmianami).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601720004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30