Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II

Order Newsletter: 1 Position: 97963 (oferta nr 2160839)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2009-06-24

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Korfantowie w zakresie ogólnobudowlanym wraz z wszystkimi branżami, m.in.: - elektryczną i odgromową, - instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, - instalacji wentylacji mechanicznych - instalacji C.O. i gazowych, - drogową wraz z zagospodarowaniem terenu, Projektowany budynek dydaktyczny składa się z dwóch prostopadłych skrzydeł połączonych dominującym elementem centralnym. Budynek zaprojektowano z trzema kondygnacjami tj. 3 naziemne+piwnica częściowo zagłębiona, budynek będzie posiadał 13 sal lekcyjnych i 1 salę komputerową. Zestawienie powierzchni budynku: a) powierzchnia całkowita: - 3.657 m2, b) powierzchnia zabudowy - 1.548 m2, c) kubatura - 20.324m3. d) powierzchnia użytkowa - 3.605,1m2: - piwnica 899m2, - parter 1.249,7m2, - piętro I 1.134,0m2 - pddasze 183,6m2 - łącznik 138,2m2 Głównym wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Zakres nadzoru inwestorskiego będzie również obejmował sprawdzanie i weryfikację kosztorysów powykonawczych, sporządzonych przez wykonawcę robót oraz innych obowiązków w zakresie współpracy z kierownikiem budowy. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem ofert do zapoznania się z warunkami terenowymi inwestycji oraz dokumentacją budowlaną. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów, I piętro, pokój nr 6, tel. 77 434 38 21 (wew. 36).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 715400005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30