Zaprojektowanie i wybudowanie ( GRI ) Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 177576 (oferta nr 2140732)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-06-03

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wybudowanie ( GRI ) Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Zaprojektowanie i wybudowanie (GRI ) Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12aw Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej budowy Skateparku, zawierającego elementy wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ (wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem, obejmującego powierzchnię utwardzenia w rzucie poziomym bez rozwinięcia 645m²),obejmującą: projekty budowlane (zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania, 2.uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień dla wykonania całego zadania, 3.kompleksową budowę Skateparku, zawierającego elementy wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ (wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem, obejmującego powierzchnię utwardzenia w rzucie poziomym bez rozwinięcia 645m²).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 105 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30