Wykonanie prac remontowych w Żłobkach Miejskich nr 2 nr 3 przy ul. Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 maja 16 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 167866 (oferta nr 2134163)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-05-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac remontowych w Żłobkach Miejskich nr 2 nr 3 przy ul. Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 maja 16 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w Żłobkach Miejskich nr 2 nr 3 przy ul. Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 maja 16 w Toruniu. Zakres prac obejmuje w szczególności: - Remont żłobka nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z dociepleniem ścian i stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz posadzek w pomieszczeniach kuchni i rozdzielni. - Remont żłobka nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja - wymiana i zabudowa grzejników, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, montaż paneli podłogowych w grupie niemowlęcej oraz prace malarskie w salach dziecięcych, kuchni ogólnej, rozdzielni posiłków i korytarzach. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Firma Usługowo - Handlowa ALMAKO - Z. Kotlarek) ,obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30