Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - etap I - ul. Wola Zamkowa 12a - Św. Jakuba 3-5 (dz. 61/4, 61/3, 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2, dz. 72, dz.74, dr obręb 17).

Order Newsletter: 1 Position: 152604 (oferta nr 2124796)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-05-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - etap I - ul. Wola Zamkowa 12a - Św. Jakuba 3-5 (dz. 61/4, 61/3, 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2, dz. 72, dz.74, dr obręb 17).

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) koncepcję zagospodarowania terenu, 2) wykonanie programu funkcjonalno-uŜytkowego w zakresie niezbędnym dla zapewnienia spełnienia wszystkich zakładanych funkcji obiektów zarówno w zakresie obiektów kubaturowych (dz. 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2) jak i podłączenia infrastruktury zewnętrznej, 3) inwentaryzację zieleni, 4) przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w tym decyzji o warunkach zabudowy, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, oraz innych wymaganych przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia 5) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 6) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 7) projekt i badania geologiczno-inŜynierskie i hydrologiczne 8) wielobranŜową inwentaryzację obiektów budowlanych łącznie z niezbędnymi odkrywkami i ekspertyzami, 9) opinie kominiarską, 10) inwentaryzację i program konserwatorski, 11) opinię mykologiczną, 12) wykonanie ZZK inwestycji (wszystkie szacowane koszty związane projektowaniem, realizacją, pierwszym wyposaŜeniem, umowami przyłączeniowymi, nadzorem autorskim i inwestorskim oraz inne związane z realizacją zadania odrębne koszty dla dz. 61/1, 60/4, 60/1, 60/3, 60/2, 72 dr, 74 dr i dz. 61/4, 61/3). 13) wszystkie opracowania w 6 egz. Wersja elektroniczna wszystkich opracowań w formacie pdf , doc., dwg, ath w 2 egz (odrębnie szacowane kosztorysy inwestorskie).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information