Sukcesywna publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia

Order Newsletter: 1 Position: 151922 (oferta nr 2124107)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-05-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w gazecie o zasięgu: lokalnym, regionalnym oraz o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenia prasowe tj.: obwieszczenia, komunikaty, ogłoszenia o przetargach, raporty, życzenia, kondolencje i inne publikowane będą w wersji biało-czarnej lub kolorowej, w wydaniach od poniedziałku do piątku, na stronach redakcyjnych lub ogłoszeniowych dziennika. Zamawiający dopuszcza możliwość zamawiania publikacji wielobarwnych, np. życzeń świątecznych. 1.1. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na trzy zakresy: Część I - Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie o zasięgu lokalnym, Część II - Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie o zasięgu regionalnym, Część III - Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie o zasięgu ogólnopolskim. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część I - Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w dzienniku o zasięgu lokalnym. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przyjmowanie przez Wykonawcę ogłoszeń do publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń czarno-białych i kolorowych w gazecie o zasięgu lokalnym o nakładzie nie mniejszym niż 20 tysięcy egzemplarzy w wydaniu codziennym i nie mniejszym niż 30 tysięcy egzemplarzy w wydaniu piątkowym. Część II - Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w dzienniku o zasięgu regionalnym, obejmującym co najmniej Województwo Kujawsko-Pomorskie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przyjmowanie przez Wykonawcę ogłoszeń do publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń czarno-białych i kolorowych w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym obejmującym Województwo Kujawsko-Pomorskie o nakładzie nie mniejszym niż 20 tysięcy egzemplarzy w edycji codziennej i nie mniejszym niż 60 tysięcy egzemplarzy w wydaniu piątkowym. Część III - Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przyjmowanie przez Wykonawcę ogłoszeń do publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń czarno-białych i kolorowych w gazecie o zasięgu ogólnopolskim o nakładzie nie mniejszym niż 150 tysięcy egzemplarzy w wydaniu codziennym i nie mniejszym niż 200 tysięcy egzemplarzy w wydaniu piątkowym..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 799700004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information