Rekultywacja kwatery B Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej 43 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 150210 (oferta nr 2123251)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-05-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rekultywacja kwatery B Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej 43 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja kwatery B Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, przy ul. Kociewskiej 43, która obejmuje w szczególności : a) załadunek 7 500 m³ ziemi kondycjonowanej osadem, stanowiącej własność Zamawiającego, znajdującej się na terenie Wydziału Oczyszczalni Ścieków Toruńskich Wodociagów Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu, na środki transportu Wykonawcy, b) transport 3 000 m3 tej ziemi na kwaterę B Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu i jej rozładunek, c) transport 4 500 m3 tej ziemi na skład Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu i jej rozładunek, d) rozplantowanie ziemi kondycjonowanej osadem na powierzchni 1,5 ha warstwą grubości 20 cm, dowiezionej na kwaterę B Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, i obsianiu jej mieszanką traw niskopiennych (trawnikowych) w układzie dywanowym. 1.1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zarządzającym Składowiskiem (Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu) przedłoży inwestorowi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 1.2. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zarządzającym Miejskim Składowiskiem. 1.3. Całość prac należy wykonać w zakresie i w sposób określony w harmonogramie rzeczowo- finansowym, który zostanie przedłożony Zamawiającemu, na podstawie oględzin obiektu w terenie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 907223007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30