Wykonanie zabiegów zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt na terenach zieleni miasta Torunia .

Order Newsletter: 1 Position: 133344 (oferta nr 2111736)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-05-05

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie zabiegów zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt na terenach zieleni miasta Torunia .

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie zabiegów zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt na terenach zieleni miasta Torunia . W szczególności przedmiotem realizacji jest : wykonanie oprysków zwalczających postać dorosłą meszki (Simulium maculatum) i komara (Culicidae) występujących na terenach zieleni i w strefie przybrzeżnej wód (łozowiska, łąki, zarośla, itp.): 1) kompleks obejmujący pas roślinności nadrzecznej o szerokości 50-100 m od ogrodów działkowych przy ulicy Przybyszewskiego do Fortu Jana III Sobieskiego, łącznie z Bulwarem Filadelfijskim na długości ok. 7 km, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, błonia nadwiślańskie w sąsiedztwie Parku Miejskiego, ogrody działkowe na południe od ul. Szosa Bydgoska graniczące z Parkiem Miejskim, roślinność kompleksu fortu Św. Jakuba wzdłuż ul. Waryńskiego ok.179,0 ha 2) ogród zoobotaniczny przy ul. Bydgoskiej ok. 4,0 ha 3) tereny zieleni w rejonie Pl. Rapackiego, mostu drogowego, Wodnika ok. 4,5 ha 4) tereny zieleni przy Muzeum Etnograficznym, PKS, Dworca Miasto ok. 10,0 ha 5) pas roślinności wzdłuż Strugi Toruńskiej (od ul. Bukowej w stronę miasta) ok. 6,0 ha 6) pas roślinności wzdłuż Strugi Toruńskiej na Oś. Chrobrego ok. 3,5 ha 7) Park Tysiąclecia przy ul. Podgórskiej ok. 19,0 ha 8) Czerniewice ok. 50,0 ha 9) inne wg potrzeb określanych na bieżąco przez Zamawiającego, np. przystanki autobusowe i tramwajowe, tereny przykościelne, itp. ok. 30,0 ha 10) kompleks obejmujący pas roślinności nadrzecznej o szerokości 50-100 m na terasie zalewowej Wisły na wysokości osiedli Na Skarpie i Kaszczorek ok. 24,0 ha 11) Kaszczorek (zabiegi obejmą wybrane tereny zaznaczone na mapie) ok. 20,0 ha razem : ok. 350,0 ha 12) rezerwa na zabiegi w przypadku masowego pojawu komara Aedes vexans (lipiec, sierpień, wrzesień) ok. 50,0 ha Oprysk należy wykonać z opryskiwaczy naziemnych na terenach wymienionych w pkt.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, tj. łącznie 58 ha oraz ze śmigłowca na terenach wymienionych w pkt. 1 (179 ha). Na terenach wymienionych w pkt. 7, 8, 10, 11 (łącznie 113 ha) decyzja o rodzaju zabiegu powinna zostać podjęta na bieżąco. Termin wykonania prac wskaże zamawiający w zależności od warunków pogodowych wpływających na stadium rozwoju i liczebność owadów, przy czym oprysk ze śmigłowca należy wykonywać w godzinach 1900 - 2100 (orientacyjnie w miesiącach maj - czerwiec). Opryski należy wykonać preparatem KOMAROPREN 200 EC w łącznej ilości nie mniejszej niż 250 l., tj. dawka: 0,7- 1 l czystego preparatu / ha, (roztwór 1 %: 10ml KOMAROPREN 200 EC na 1 l wody).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 773100006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30