Szczepienia ochronne psów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Torunia.

Order Newsletter: 1 Position: 115066 (oferta nr 2100065)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-04-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Szczepienia ochronne psów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Torunia.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie usługi szczepień ochronnych psów przeciwko wściekliźnie na terenie m. Torunia , których właściciele opłacili opłatę od posiadania psa w 2009r. Oferty można składać na następujące części- rejony miasta : 1. Osiedle Mieszkaniowe Kościuszki nie więcej niż 450 szczepień psów 2. Osiedle Mieszkaniowe - Działki Józefa nie więcej niż 370 szczepień psów 3. Osiedle Mieszkaniowe Rubinkowo I nie więcej niż 455 szczepień psów 4. Osiedle Mieszkaniowe Dekerta I nie więcej niż 150 szczepień psów 5 Stare Miasto nie więcej niż 120 szczepień psów 6 Osiedle Mieszkaniowe Fałata nie więcej niż 170 szczepień psów 7 Osiedle Mieszkaniowe Bydgoskie I nie więcej niż 100 szczepień psów 8 Osiedle Mieszkaniowe Bydgoskie II nie więcej niż 150 szczepień psów 9 Osiedle Mieszkaniowe Bydgoskie III nie więcej niż 130 szczepień psów 10 Osiedle Mieszkaniowe Podgórz nie więcej niż 170 szczepień psów 11 Osiedle Mieszkaniowe Stawki nie więcej niż 270 szczepień psów 12 Osiedle Mieszkaniowe Skarpa II nie więcej niż 350 szczepień psów 13 Osiedle Mieszkaniowe Koniuchy nie więcej niż 150 szczepień psów 14 Osiedle Mieszkaniowe Dekerta II nie więcej niż 270 szczepień psów 15 Osiedle Mieszkaniowe Wrzosy I nie więcej niż 205 szczepień psów 16 Osiedle Mieszkaniowe Wrzosy II nie więcej niż 80 szczepień psów 17 Osiedle Mieszkaniowe Jakubskie nie więcej niż 140 szczepień psów 18 Osiedle Mieszkaniowe Skarpa I nie więcej niż 170 szczepień psów 19 Osiedle Mieszkaniowe Chrobrego nie więcej niż 100 szczepień psów Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonają lekarze weterynarii , którzy świadczą usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt na terenie miasta Torunia Wykonawca wykona usługę zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi jej przedmiotu( w tym wydając zaświadczenie o dokonanym szczepieniu), posługując się lekarzami weterynarii, przy użyciu własnych szczepionek, oraz materiałów potrzebnych do wykonania zadania. W ofercie należy podać koszt szczepienia jednego psa. W wyznaczonym terminie będą wykonywać szczepienia w godzinach od 9.00 do 18.00 Do oferty należy dołączyć harmonogram szczepień. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , z podziałem na poszczególne rejony miasta /dzielnice/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych . Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 11- 22 maja 2009r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 852000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30