Dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń CCTV.

Order Newsletter: 1 Position: 112922 (oferta nr 2098696)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-04-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń CCTV.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń CCTV do rozbudowywanego systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz dostawa urządzeń CCTV do rozbudowywanego systemu osiedlowego monitoringu wizyjnego w Toruniu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. System Monitoringu Wizyjnego Zespołu Staromiejskiego: 1) dostawę, montaż, uruchomienie i wykonanie prac instalacyjnych urządzeń CCTV dla 7 nowych punktów kamerowych w następującym zakresie: Punkt Kamerowy nr 1 - budynek Komendy Wojewódzkiej PSP przy ul.Prosta 32: a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń CCTV w następującym zakresie: - zintegrowana kamera obrotowa typ HDXFPWACW: szt.1; - zasilacz typ TR24WSPA do zintegrowanej kamery obrotowej: szt.1; - zewnętrzny wysięgnik naścienny HDXWM1: szt.1 - adaptor narożny do montażu kamery typ HDXCMA1: szt.1; - nadajnik jednokanałowy do transmisji po skrętce typ LPTV-210D: szt.1; - odbiornik do transmisji po skrętce typ LPRV-300A: szt.1; b) wykonanie wewnętrznej instalacji w obiekcie od głowicy telekomunikacynej do kamery. Punkt Kamerowy nr 2 - budynek przy ul.Wysoka/Sukiennicza a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń CCTV w następującym zakresie: - zintegrowana kamera obrotowa typ HDXFPWACW: szt.1; - zasilacz typ TR24WSPA do zintegrowanej kamery obrotowej: szt.1; - zewnętrzny wysięgnik naścienny HDXWM1: szt.1; - adaptor narożny do montażu kamery typ HDXCMA1: szt.1; - nadajnik jednokanałowy do transmisji po skrętce typ LPTV-210D: szt.1; - odbiornik do transmisji typ LPRV-300A: szt.1; - szafka natynkowa (zamykana na zamek patentowy o wym. 500x400mmx200mm model S83023, z płytą montażową stalową, szyną DIN do montażu gniazd 230 V, gniazdo 230V na szynę DIN T-2P+Z): szt.1; b) wykonanie wewnętrznej instalacji w obiekcie od głowicy telekomunikacynej do kamery. Punkt Kamerowy nr 3 - budynek przy ul. Szczytna 6: a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń CCTV w następującym zakresie: - zintegrowana kamera obrotowa typ HDXFPWACW: szt.1; - zasilacz typ TR24WSPA do zintegrowanej kamery obrotowej: szt.1; - zewnętrzny wysięgnik naścienny HDXWM1: szt.1; - nadajnik jednokanałowy do transmisji po skrętce typ LPTV-210D: szt.1; - odbiornik do transmisji typ LPRV-300A: szt.1; - szafka natynkowa (zamykana na zamek patentowy o wym. 500x400mmx200mm model S83023, z płytą montażową stalową, szyną DIN do montażu gniazd 230 V, gniazdo 230V na szynę DIN T-2P+Z): szt.1; b) wykonanie wewnętrznej instalacji w obiekcie od głowicy telekomunikacynej do kamery. Punkt Kamerowy nr 4 - budynek przy ul.Wysoka/Małe Garbary: a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń CCTV w następującym zakresie: - zintegrowana kamera obrotowa typ HDXFPWACW: szt.1; - zasilacz typ TR24WSPA do zintegrowanej kamery obrotowej: szt.1; - zewnętrzny wysięgnik naścienny HDXWM1: szt.1; - adaptor narożny do montażu kamery typ HDXCMA1: szt.1; - nadajnik jednokanałowy do transmisji po skrętce typ LPTV-210D: szt.1; - odbiornik do transmisji typ LPRV-300A: szt.1; - szafka natynkowa (zamykana na zamek patentowy o wym. 500x400mmx200mm model S83023, z płytą montażową stalową, szyną DIN do montażu gniazd 230 V, gniazdo 230V na szynę DIN T-2P+Z): szt.1; b) wykonanie wewnętrznej instalacji w obiekcie od głowicy telekomunikacynej do kamery. Punkt Kamerowy nr 5 - budynek przy ul.Plac Teatralny 2 Urząd Marszałkowski: a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń CCTV w następującym zakresie: - zintegrowana kamera obrotowa typ HDXFPWACW: szt.1; - zasilacz typ TR24WSPA do zintegrowanej kamery obrotowej: szt.1; - zewnętrzny wysięgnik naścienny HDXWM1: szt.1; - nadajnik jednokanałowy do transmisji po skrętce typ LPTV-210D: szt.1; - odbiornik do transmisji typ LPRV-300A: szt.1; b) wykonanie wewnętrznej instalacji w obiekcie od głowicy telekomunikacynej do kamery. Punkt Kamerowy nr 6 - słup oświetleniowy przy ul.Św.Jakuba/Wola Zamkowa: a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń CCTV w następującym zakresie: - zintegrowana kamera obrotowa typ HDXFPWACW: szt.1; - zasilacz typ TR24WSPA do zintegrowanej kamery obrotowej: szt.1; - zewnętrzny wysięgnik naścienny HDXWM1: szt.1; - adaptor słupowy do montażu kamery typ HDXCMA1: szt.1; - nadajnik jednokanałowy do transmisji po skrętce typ LPTV-210D: szt.1; - odbiornik do transmisji typ LPRV-300A: szt.1; b) wykonanie niezbędnych instalacji do kamery. Punkt Kamerowy nr 7 - słup oświetleniowy przy ul.Warszawska/Plac 18 Stycznia: a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń CCTV w następującym zakresie: - zintegrowana kamera obrotowa typ HDXFPWACW: szt.1; - zasilacz typ TR24WSPA do zintegrowanej kamery obrotowej: szt.1; - zewnętrzny wysięgnik naścienny HDXWM1: szt.1; - adaptor słupowy do montażu kamery typ HDXCMA1: szt.1; - nadajnik jednokanałowy do transmisji po skrętce typ LPTV-210D: szt.1; - odbiornik do transmisji typ LPRV-300A: szt.1; b) wykonanie niezbędnych instalacji do kamery. 2) dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu zarządzająco-integrującego MAXPRO w następującym poniższym zakresie: - jednostka centralna systemu MAXPRO HMXAT200E (3U): szt.1; - zasilacz systemowy MAXPRO HMXPS9E (2U): szt.1; - szafka modułów wejścia wyjścia HMX32128 (6U): szt.1; - kontroler szafki HMX 32 128 telemetrii RS 485 dla kamer PTZ HMX128: szt.1; - wejścia wizyjne HMX 832 (jedna karta 8 wejść wideo):szt.7; - wyjścia wizyjne HMX 208 (8 wyjść): szt.2; - dodatkowe porty RS-232 dla jednostki centralnej sytemu MAXPRO MX 08 lub RD 08:szt.1; - I-7510 A repeater RS-422/RS-485 z potrójną optoizolacją 3 KV: szt.3; - TV-100-1-0-0-2 jednokanałowy nadajnik wideo FC/PC MM/SM 2/25 km: szt.1; - TV-100-3-3-2-2 czterokanałowy nadajnik wideo,danych,audio FC/PC MM/SM 2/25 km: szt.1; - rama montażowa duplex 19 42U ( szer550,głęb710,wysokosć1985): szt.2; - półka mocowana na ramie 19 - wentylowana o głęb. 550 mm: szt.6; - listwa zasilająca 19, 9 gniazd 230V (1U): szt.2. 3) prace modernizacyjne i instalacyjne w Głównym Punkcie Rejestracji i Archiwizacji systemu monitoringu wizyjnego Zespołu Staromiejskiego w obiekcie przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 10 w zakresie przeniesienia i modernizacji systemu rejestracji i archiwizacji, funkcjonujących urządzeń wizji i telemetrii do nowej dostarczanej ramy montażowej; 4) rozbudowa i modernizacja dwóch stanowisk operatorskich monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.Legionów 70/76 w zakresie: a) dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowych monitorów dla operatorów: - telewizor LCD 22model LE22A451: szt.4; - telewizor LCD 40model LE 40A551; szt.1; b) dostawa, montaż i instalacja klawiatury systemowej HEGS 5300E: szt.1 c) dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń wideo CCTV: - jednokanałowy odbiornik wideo FC/PC MM/SM 2/25 km, typ TV-100-2-0-0-2: szt.1; - czterokanałowy odbiornik wideo, danych, audio FC/PC MM/SM 2/25 km, typ TV-100-4-3-2-2; szt.1; 5) opracowanie, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie 3 (trzech) egzemplarzy dokumentacji technicznej oraz 1 (jednego) egzemplarza w formie elektronicznej na nośniku CD. 2. System Osiedlowego Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia: 1) dostawa urządzeń CCTV w następującym zakresie: - kamera szybkoobrotowe IP SONY SCN-RZ 25P: szt.10; - obudowa hermetyczna DBH24K0F028: szt.10; - adapter do kamery SNC-RZ25P: szt.10; - transformator sieciowy toroidalny typ TST 50/013 do zabudowy w obudowę kamery: szt.7. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazania dotyczące nazw należy rozumieć jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że posiada wszelkie niezbędne zgody w zakresie realizowanego zakresu zamówienia jak i również zapewnia niezbędne media transmisyjne dla nowych punktów kamerowych rozbudowywanego monitoringu wizyjnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302340002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 35 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30