Rozbiórki obiektów budowlanych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w podziale na trzy części

Order Newsletter: 1 Position: 103976 (oferta nr 2093200)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2009-04-14

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbiórki obiektów budowlanych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w podziale na trzy części

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Rozbiórki obiektów budowlanych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w podziale na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 - dot. rozbiórki obiektów budowlanych usytuowanych w Chrzanowie przy ul. Krakowskiej 36, Kol. Stella 4 - budynek garażowy, Alei Henryka 61b, zgodnie z przedmiarami robót - załącznik A1 do specyfikacji, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik B1 do specyfikacji, projektami budowlanymi - załącznik nr C1 do specyfikacji; Część 2 - dot. rozbiórki obiektów budowlanych usytuowanych w Chrzanowie przy ul. Krakowskiej 12b, ul. Sobieskiego 33 - budynki gospodarcze, ul. Pogorskiej - kiosk, zgodnie z przedmiarami robót - załącznik A2 do specyfikacji, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik B2 do specyfikacji, projektami budowlanymi - załącznik nr C2 do specyfikacji; Część 3 - dot. rozbiórki budynku mieszkalno-użytkowego wraz z budynkiem gospodarczym i garażami zlokalizowanymi na działkach nr 265/1 oraz 5252 w Chrzanowie przy ul. 29 Listopada 17, zgodnie z przedmiarem robót - załącznik A3 do specyfikacji, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -załącznik B3 do specyfikacji, projektem budowlanym - załącznik nr C3 do specyfikacji UWAGA: Zamawiający odnośnie części nr 3 zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w sytuacji nie uzyskania prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie prawa własności przez Skarb Państwa przez zasiedzenia gruntu na którym usytuowany jest garaż. 2.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorach umów, które stanowią integralną część SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information