Promocję miasta Torunia poprzez sport podczas krajowych i międzynarodowych rozgrywek ekstraligi żużlowej z udziałem toruńskich zawodników

Order Newsletter: 1 Position: 89188 (oferta nr 2083928)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-04-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Promocję miasta Torunia poprzez sport podczas krajowych i międzynarodowych rozgrywek ekstraligi żużlowej z udziałem toruńskich zawodników

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Torunia poprzez sport podczas krajowych i międzynarodowych rozgrywek ekstraligi żużlowej z udziałem toruńskich zawodników. Zakres zamówienia obejmuje: 1) nadanie Zleceniodawcy tytułu SPONSORA STRATEGICZNEGO, 2) wykonanie i umieszczenie na plastronach zawodników - część przednia - nazwyTORUŃ (wielkość ok. 10 x 40 cm) oraz herbu Miasta (wielkość 12 x 11 cm) i eksponowania niniejszych znaków w sposób widoczny dla publiczności i mediów, 3) wykonanie i umieszczenie herbu MIASTA oraz logo EUROPEJSKA STOLICA KULTURY TORUŃ 2016 na okładce programów zawodów (wielkość 1x 1,3 cm), a także jednej strony w części sponsorskiej, 4) wykonanie i emitowanie podczas rozgrywek 10 emisji krótkiego przerywnika dźwiękowego (jingla) prezentującego Zleceniodawcę, 5) wykonanie plansz reklamowych i udostępnienie ich powierzchni reklamowych Zleceniodawcy, 6) prezentowanie Torunia na obiekcie sportowym poprzez wykonanie trzech koziołków wraz z reklamą Zleceniodawcy, 7) wykonanie trzech tablic reklamowych, w tym jedna tablica z logo EUROPEJSKA STOLICA KULTURY TORUŃ 2016 oraz dwie tablice z herbem Miasta, 8) wykonanie dwóch banerów, w tym: jeden baner z herbem Miasta i nazwą strony portalu internetowego: www.torun.pl, drugi baner z logo EUROPEJSKA STOLICA KULTURY TORUŃ 2016 oraz napisem TORUŃ CITY OF POLAND, www.torun.pl, które usytuowane winny być w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę 9) wykonanie i umieszczenie na tablicy świetlnej wyników herbu Torunia i logo EUROPEJSKA STOLICA KULTURY TORUŃ 2016, 10) wykonanie i umieszczenie herbu Miasta na bramie technicznej od strony Parku Maszyn, 11) udziału zawodników Zleceniobiorcy we wszystkich akcjach promocyjnych organizowanych przez Zleceniodawcę ( pod warunkiem nie kolidowania z terminarzem rozgrywek), 12) wyrażenie zgody na wykorzystywanie w trakcie działań promocyjnych miasta informacji o działalności Zleceniobiorcy, w tym także zgody na posługiwanie się nazwą Zleceniobiorcy, znakami graficznymi Zleceniobiorcy, wizerunkiem sportowców oraz drużyn w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Miasto, 13) rozpowszechnianie informacji o współpracy z Zleceniodawcą, np. w formie zapowiedzi sponsorskich podczas zawodów, turniejów, rozgrywek ligowych, na nośnikach elektronicznych. Kreowania pozytywnego wizerunku Torunia w mediach jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechnianie sportu i rekreacji w trakcie wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych, itp. 14) wykazywanie się własną inwencją w zakresie promocji Zleceniodawcy poprzez sport, trwałego udokumentowania wszystkich działań promocyjnych podejmowanych przez Zleceniobiorcę za pomocą wycinków prasowych, płyt CD, zdjęć, filmów, itp., 15) umieszczenie logo ESK, herbu miasta i napisu www.torun.pl na tablicy służącej jako tło podczas konferencji prasowych, przed i pomeczowych oraz spotkań informacyjnych z mediami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 920000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30