Wymiana stolarki okiennej budynku głównym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 71518 (oferta nr 2072692)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-03-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana stolarki okiennej budynku głównym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu 1.2. Zakres obejmuje w szczególności.: 1 wymianę stolarki okiennej ma okna drewniane typ euro 68 lub równoważne z odtworzeniem wszystkich detali i szczegółów, konstrukcja jednoramowa z drewna klejonego trójwarstwowo z okapnikiem drewnianym od zewnątrz, zespolony pakiet szybowy o współczynniku -jak w SIWZ - szczelny hermetycznie, ramka dystansowa wypełniona materiałem absorbcyjnym, pochłaniająca wilgoć z przestrzeni międzyszybowej, izolacyjność akustyczna na poziomie -jak w SIWZ, skrzydła okienne rozwieralne i dodatkowo jedne skrzydło dolne uchylne, okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji w skrzydłach rozwierno - uchylnych , które powinno posiadać element zabezpieczający przed wypadnięciem skrzydła przez przypadkowe przekręcenie klamki w pozycji skrzydła uchylonego, klamka o podwyższonej wytrzymałości, malowane farbami ekologicznymi z krytą strukturą drewna w kolorze ciemna zieleń wg katalogu RAL, nowe parapety drewniane wewnętrzne malowane, infiltracja powietrza min A=0,5-1,0 m3/mxkxdaPa 2/3, 1. 3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: - pomiary otworów przed wykonaniem okien, - wykucie starych okien i wywiezienie na wysypisko, - przygotowanie otworów okiennych do montażu nowego okna, - montaż nowej stolarki okiennej, - obrobienie wewnętrznych ościeży na gotowo tynkowanie, szpachlowanie, malowanie oraz obrobienie na zewnątrz połączenia ścian z klinkieru- rama okienna, - założenie nowych parapetów drewnianych wewnętrznie malowanych w kolorze okien od zewnątrz parapety nie są przewidziane, - zabezpieczenie pomieszczenia przed zabrudzeniem. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt objęty przedmiotem umowy znajduje się pod ochroną konserwatorską. 1.3. Okres gwarancji: - na roboty budowlane - 4 lata - na materiały - zgodnie z gwarancją producenta

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30