Świadczenie usług połączenia lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla tej sieci

Order Newsletter: 1 Position: 125157 (oferta nr 206368)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-06-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług połączenia lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla tej sieci

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest połączenie - na zasadach określonych w umowie - sieci Zamawiającego i Wykonawcy umożliwiające świadczenie usługi połączenia lokalnych sieci komputerowych (LAN), obejmujące następujące lokalizacje Zamawiającego: 1) Kraków, ul. Józefińska 14, węzeł sieciowy znajduje się na I piętrze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 2) Kraków, ul. Piłsudskiego 29, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 3) Kraków, ul. Rzeźnicza 2, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 4) Kraków, ul. Radzikowskiego 37, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 5) Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: własność prywatna, 6) Kraków, os. Szkolne 34, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 7) Kraków, ul. Praska 52, węzeł sieciowy znajduje się na II piętrze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 8) Kraków, ul. Dietla 64, węzeł sieciowy znajduje się na I piętrze; właściciel budynku: Gmina Żydowska, 9) Kraków, al. Słowackiego 46, węzeł sieciowy znajduje się na II piętrze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 10) Kraków, ul. Jerzmanowskiego 37, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 11) Kraków, os. Teatralne 24, węzeł sieciowy znajduje się na II piętrze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 12) Kraków, os. Górali 19, węzeł sieciowy znajduje się na I piętrze; właściciel budynku: Zamawiający, 13) Kraków, ul. Mostowa 4, węzeł sieciowy znajduje się na parterze; właściciel budynku: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. 2. Połączenie sieci Zamawiającego i Wykonawcy umożliwiające świadczenie usługi dostępu do Internetu obejmuje budynek Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. 3. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy: 1) umożliwi dostęp do budynku na zainstalowanie urządzeń Wykonawcy i położenie niezbędnego okablowania, 2) udostępni Wykonawcy przyłącza do urządzeń teleinformatycznych będących własnością Zamawiającego, umożliwiające połączenia w technologiach wskazanych w §3 oraz §4. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopełnienie niezbędnych formalności związanych z instalacją urządzeń lub infrastruktury na zewnątrz i wewnątrz budynków wymienionych w ust. 1 niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać tych urządzeń lub infrastruktury do innych celów, niż realizacja przedmiotu umowy. 5. Urządzenia teleinformatyczne Zamawiającego znajdują się w lokalizacjach, o których mowa w ust. 1. Numery pomieszczeń zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 3 dni od daty podpisania umowy. 6. Koszty instalacji urządzeń Wykonawcy oraz położenia niezbędnego okablowania ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zarządcy budynku na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych. W wypadku budynków będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, wykonawca spełni również warunki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr: 520/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. Zgoda ma zostać dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 324121108

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30