Wymiana instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Kardiologicznej oraz części Oddziału Kardiologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 46542 (oferta nr 2055779)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-03-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Kardiologicznej oraz części Oddziału Kardiologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wymiana instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Kardiologicznej oraz części Oddziału Kardiologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych, - nowe zasilanie podstawowe i rezerwowe, - separację sal intensywnego nadzoru kardiologicznego w układzie typu BENDER, - zasilanie rezerwowe aparatury podtrzymującej funkcje życiowe poprzez system UPS DELTA POWER, - indywidualne panele przyłóżkowe, - instalację przyzywową personelu medycznego, - instalację wykrywania pożaru z uwzględnieniem podziału na dwie strefy pożarowe, - instalację telefoniczną, - sieć logiczną (komputerową). 2. Zadanie będzie podzielone na 6 etapów: 1) I etap - 10 dni: sala nr 333 - Pracownia ECHO, sala nr 334 - Pracownia Holterowska, sala nr 335 - Pracownia EKG, 2) II etap - 20 dni: sala nr 332 - Pracownia Prób Wysiłkowych, sala nr 331 - sala INK II, sala nr 330, sala nr 329 A, łazienka męska, brudownik, 3) III etap - 10 dni: sala nr 329, sala nr 328, sala nr 327, 4) IV etap - 15 dni: dyżurka pielęgniarska, gabinet zabiegowy, sala INK I, 5) V etap - 20 dni: gabinet ordynatora, sekretariat, gabinet lekarski, gabinet lekarza dyżurnego, łazienka, 6) VI etap - 10 dni: sala nr 341, sala nr 342, pokój socjalny pielęgniarek, łazienka personelu. 3. Ponadto przedmiotem realizacji jest: - przygotowanie placu budowy, - wykonanie dokumentacji powykonawczej. 4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Zespoły Inżynierskie HANIRO - Roman Pietrzak, części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w zał. nr 1 siwz oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin na obiekcie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453100003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 92 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 10.000zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30