Wywóz na wysypisko śmieci, nieczystości stałych, sprzętu gospodarstwa domowego i innych rzeczy z lokali mieszkalnych po zmarłych, z pustostanów, lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnej używalności w ilości 300 m 3 oraz wywóz gruzu w ilości 10 ton, połaman

Order Newsletter: 1 Position: 40882 (oferta nr 2051737)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2009-02-25

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wywóz na wysypisko śmieci, nieczystości stałych, sprzętu gospodarstwa domowego i innych rzeczy z lokali mieszkalnych po zmarłych, z pustostanów, lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnej używalności w ilości 300 m 3 oraz wywóz gruzu w ilości 10 ton, połaman

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Wywóz na wysypisko śmieci, nieczystości stałych, sprzętu gospodarstwa domowego i innych rzeczy z lokali mieszkalnych po zmarłych, z pustostanów, lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnej używalności w ilości 300 m 3 oraz wywóz gruzu w ilości 10 ton, połamanych gałęzi itp. z budynków oraz terenów administrowanych przez MZZK w Chrzanowie. Przedmiot usługi obejmuje: a)wyniesienie wszelkich rzeczy z lokalu i pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, b)załadunek na samochód, c)wyładunek i złożenie ich na wysypisku lub do depozytu /wskazanego przez Zamawiającego/ Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zlecenia wywozu nieczystości, rzeczy nietypowych zgromadzonych w innych częściach budynków tj. strychy, korytarze piwnic itp. oraz z terenów administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie. Do obowiązków Wykonawcy należy także: a)obowiązek uprzątnięcia i zabrania odpadów wysypanych w trakcie opróżniania wskazanych lokali, pomieszczeń, b)naprawa uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania prac z winy Wykonawcy (w przypadku niewykonania przez Wykonawcę powyższego zadania Zamawiający wykona go we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami), c)natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości w realizacji umowy. Wywóz nieczystości na wysypisko rzeczy i nieczystości ma być zgodny z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601000009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information