Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 39060 (oferta nr 2050564)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-02-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu. 1.2 Zakres prac obejmuje w szczególności: - docieplenie ścian i stropodachów wentylowanych i niewentylowanych, - naprawę naświetli piwnicznych, - wymianę opaski, - naprawę schodów zewnętrznych, - naprawę zadaszenia nad wejściami, - wymianę instalacji odgromowej, - obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne, - drobne prace naprawcze przy wejściach, - regulację instalacji c.o. Uwaga: Obiekt posiada wymienioną instalację centralnego ogrzewania, zmniejszone otwory okienne oraz wymienioną zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wymagania dotyczące Wadium. Wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30