Budowa kanalizacji kablowej na obszarze Starego Miasta w ciągu ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 29234 (oferta nr 2043855)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-02-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kanalizacji kablowej na obszarze Starego Miasta w ciągu ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie kanalizacji teletechnicznej jednootworowej w ciągu ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) wybudowanie dwóch równoległych nitek kanalizacji - w chodnikach po obu stronach deptaka ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Mostową do Rynku Nowomiejskiego, b) wykonanie przyłączy od budowanej kanalizacji teletechnicznej do kanalizacji sanitarnej, c) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną całego odcinka kanalizacji teletechnicznej ułożonej w deptaku od Rynku Staromiejskiego do Rynku Nowomiejskiego. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami aktualnymi na dzień rozpoczęcia robót budowlanych oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać jako robotę krocząca w ślad za pracami rozbiórkowymi nawierzchni deptaka. Szczegółowe terminy prowadzenia prac należy uzgadniać z wykonawcą prac remontowych nawierzchni. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwa organizację i koordynację prac i dostaw poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. 5. Okres gwarancji: na roboty budowlane - 4 lata. na urządzenia i materiały wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452310005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.uzp.gov.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30