Wykonanie oceny projektów związanych z zadaniem Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe- wielofunkcyjna sala koncertowa zlokalizowanym na terenie Jordanek w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 26806 (oferta nr 2042310)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-02-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oceny projektów związanych z zadaniem Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe- wielofunkcyjna sala koncertowa zlokalizowanym na terenie Jordanek w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest ocena projektów zadania pn. Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa (opracowanie wykonane przez firmę MENIS ARQUITECTOS SLP), obejmująca: - sprawdzenie zgodności projektów z wymogami określonymi przez Zamawiającego, - sprawdzenie wykonania zaleceń w opracowanych dokumentacjach wynikających z opracowanej opinii. 1.2. Przedmiotem zamówienia jest ocena opracowania, o którym mowa powyżej, w szczególności w zakresie: - technologii ogólnej i scen, - akustyki obiektu, izolacyjności akustycznej, - technologii oświetlenia, instalacji elektrycznych, - urządzeń i instalacji elektroakustycznych, symulacji komputerowych i modeli akustycznych, pomiarów parametrów akustycznych, instalacji multimedialnych, - konstrukcji, - instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, - urządzeń mechanicznych. 1.3. Zakres oceny objętej przedmiotem zamówienia dotyczy: - koncepcji wielobranżowej i wstępnego projektu akustyki (I element umowy), - wielobranżowego projektu budowanego (II element umowy), - wielobranżowego projektu wykonawczego (III element umowy). 1.4. Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia są: a) opracowania projektowe wykonane przez firmę MENIS ARQUITECTOS SLP, b) program zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe wielofunkcyjna sala koncertowa, c) projekt umowy na wykonanie prac projektowych dla zadania j.w. z załącznikami nr1 i nr 2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712410009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.uzp.gov.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30