KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE W TYM KOMUNIKACYJNE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ ORAZ MIENIA NALEŻĄCEGO DO GMINY MIASTA TORUŃ UŻYTKOWANEGO PRZEZ NIEPUBLICZNE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I PLACÓWKI O WARTOŚCI SZACUNKOWE

Order Newsletter: 1 Position: 22626 (oferta nr 2039371)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-02-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE W TYM KOMUNIKACYJNE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ ORAZ MIENIA NALEŻĄCEGO DO GMINY MIASTA TORUŃ UŻYTKOWANEGO PRZEZ NIEPUBLICZNE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I PLACÓWKI O WARTOŚCI SZACUNKOWE

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątkowe, w tym komunikacyjne przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz mienia należącego do Gminy Miasta Toruń, użytkowanego przez niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7) z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV 66.51.50.00-3) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV 66.51.50.00-3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.92.00-3) ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia (CPV 66.51.50.00-3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.64.00-4) ubezpieczenia komunikacyjne - OC-AC-NNW (CPV 66.51.61.00-1,66.51.41.10-0 66.51.21.00-3)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 665150003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: restricted tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information