Sporządzanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości określającej wartość prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytko

Order Newsletter: 1 Position: 12866 (oferta nr 2032352)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-01-30

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sporządzanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości określającej wartość prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytko

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych (w 2 egzemplarzach) z wyceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w roku 2009 r. ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2010 r., oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w następujących częściach: część 1: usługowa mieszkaniowa - 17 operatów -zał. nr 1 do siwz część 2: usługowa - 32 operaty -zał. nr 2 do siwz część 3: ogrodnicza - 8 operatów - zał. nr 3 do siwz część 4: mieszkaniowa - 60 operatów - zał. nr 4 do siwz część 5: mieszkaniowa - 64 operatów - zał. nr 5 do siwz część 6: mieszkaniowa - 73 operatów - zał. nr 6 część 7: mieszkaniowa - 87 operatów - zał. nr 7 Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z nr ksiąg wieczystych znajduję się w załącznikach do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania we własnym zakresie wypisów z rejestrów gruntów, map, opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dotyczących przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 701000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30