Sprzątanie siedziby Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie i budynków administrowanych przez MZZK wraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zewnętrznych przyległych do budynków, wraz z konserwacją zieleni.

Order Newsletter: 1 Position: 29047 (oferta nr 2029626)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2009-01-27

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprzątanie siedziby Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie i budynków administrowanych przez MZZK wraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zewnętrznych przyległych do budynków, wraz z konserwacją zieleni.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Sprzątanie siedziby Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie i budynków administrowanych przez MZZK wraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zewnętrznych przyległych do budynków, wraz z konserwacją zieleni 2.Zamówienie obejmuje: a)świadczenie usług czystościowo porządkowych w budynku Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4 oraz w częściach wspólnych budynków administrowanych przez MZZK; b)świadczenie usług czystościowo porządkowych na trenach zewnętrznych przyległych do budynków wraz z konserwacją zielni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz obiektów i powierzchni, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information