Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoków w dal w nawierzchni poliuretanowej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 12759 (oferta nr 2018330)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-01-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoków w dal w nawierzchni poliuretanowej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje w szczególności: Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy (22,2x44,1 = 979 m²), bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej (4x1,25x76 =380 m²) oraz skoczni do skoków w dal w nawierzchni poliuretanowej o długości rozbiegu 45 m (56 m²) w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu. Wykonawca w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły przedłoży Inwestorowi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452122211

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information