Wykonanie iluminacji świetlnej Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera 21 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 377631 (oferta nr 2009237)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-12-31

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie iluminacji świetlnej Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera 21 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie iluminacji świetlnej Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera 21 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac : - montaż szafy iluminacji i podłączenie jej z układem pomiarowym, - ustawienie słupów oświetleniowych, - ułożenie, rozprowadzenie i podłączenie kabli dla zasilania reflektorów, - zamontowanie i podłączenie reflektorów na słupach, na fundamentach, w ziemi oraz na kościele, - wykonanie uziomów słupów, - wykonanie naprawy nawierzchni terenu, - regulacje nachyleń reflektorów. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę P.U.E. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe - M. Łukasiewicz; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 i 2 do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin na obiekcie. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information