Dostawa i dystrybucja energii eklektycznej dla budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Order Newsletter: 1 Position: 377447 (oferta nr 2009145)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2010-12-31

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i dystrybucja energii eklektycznej dla budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa i dystrybucja energii eklektycznej dla budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący kompleksową usługę w zakresie dostawy energii elektrycznej polegającej na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii eklektycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów, zawiera załącznik A do SIWZ. 3.Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 ze zm.), rozporządzeniach wykonawczych do powyższej ustawy, Koncesji na obrót energią eklektyczną, Koncesji na dystrybucją energii elektrycznej lub umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, jak również Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej (Dystrybucyjnej) oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 093100005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information