Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Order Newsletter: 1 Position: 376029 (oferta nr 2007423)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2010-12-30

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie. Zamówienie obejmuje: a)usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz budynków objętych konserwacją zawierają załączniki A1 oraz A2 do SIWZ. Powierzchnia lokali mieszanych objęta pogotowiem technicznym wynosi 19397,31 m2 , natomiast powierzchnia lokali użytkowych wynosi 10059,51 m 2 . b)usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy zakres prowadzenia pogotowie technicznego oraz wykaz budynków objętych pogotowie technicznym zawierają załączniki B1 oraz B2 do SIWZ. Powierzchnia lokali mieszanych objęta pogotowiem technicznym wynosi 18.852,58 m2 , natomiast powierzchnia lokali użytkowych wynosi 9280,77 m 2 . 2.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 508000003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information