Modernizacja ewidencji gruntów części miasta Torunia w zakresie użytków gruntowych.

Order Newsletter: 1 Position: 362819 (oferta nr 1994428)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-12-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja ewidencji gruntów części miasta Torunia w zakresie użytków gruntowych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów części miasta Torunia część prawobrzeŜna miasta Torunia (tj., część osiedli Mokre, Jakubskie Przedmieście, Winnica, Kaszczorek, Grębocin nad Strugą, Starotoruńskie Przedmieście, Na Skarpie, Rubinkowo, Koniuchy, Chełmińskie Przedmieście, Wrzosy), oraz lewobrzeŜna część miasta Torunia (tj. Czerniewice , Glinki) w zakresie uŜytków gruntowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wykonania prac geodezyjno - kartograficznych dla części miasta Torunia.( załącznik - nr 1do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742740000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information