Przygotowanie i wykonanie elementów związanych z promocją projektu pn: Toruń - Hanza nad Wisłą..

Order Newsletter: 1 Position: 356479 (oferta nr 1987610)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-12-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie i wykonanie elementów związanych z promocją projektu pn: Toruń - Hanza nad Wisłą..

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie elementów związanych z promocją projektu pn: Toruń - Hanza nad Wisłą, którego szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do siwz. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia do stosowania wytycznych przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu Ministerstwa Rozwoju regionalnego, który to znajduje się na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej: http://www.pot.gov.pl/fundusze-ue/jak-promowac-projekt/ oraz oznakowania i logotypów znajdujących się na ww. stronie..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 793422005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information