Dostawa wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B Serafitki przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu- wyroby włókiennicze

Order Newsletter: 1 Position: 387914 (oferta nr 1972174)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-11-29

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B Serafitki przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu- wyroby włókiennicze

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyrobów włókienniczych , dostawę i montaż verticali do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B. Serafitki przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu w następujących częściach: Część I- wyroby włókiennicze ( pościele, ścierki, obrusy, ręczniki itd.- załącznik nr 1 do SIWZ- realizacja-I etap od 20 grudnia 2010r Część II- różne wyroby włókiennicze ( verticale) - załącznik nr 2 do SIWZ- realizacja I etap do 20 grudnia 2010 r. - załącznik nr 2a do SIWZ- realizacja II etap od 20 lutego do 15 marca 2011 r. 1.2. Gwarancja Część I-Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Część II- Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 395000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30