Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia kursów językowych kształcących w zakresie języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego dla pracowników UMT

Order Newsletter: 1 Position: 382556 (oferta nr 1967734)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-11-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia kursów językowych kształcących w zakresie języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego dla pracowników UMT

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów języków obcych dla łącznej grupy 60-u pracowników Urzędu Miasta Torunia z następujących języków: 1: Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy (1 grupa - liczebność - do 12 osób; wymiar - 120 godz. dydaktycznych), 2: Kurs języka francuskiego - poziom zaawansowany (1 grupa - liczebność do 12 osób; wymiar - 120 godz. dydaktycznych), 3:Kurs języka hiszpańskiego - poziom zaawansowany (1 grupa - liczebność do 12 osób; wymiar - 120 godz. dydaktycznych), 4: Kurs języka niemieckiego - poziom zaawansowany (1 grupa - liczebność do 12 osób; wymiar - 120 godz. dydaktycznych) 5: Kurs języka rosyjskiego - poziom zaawansowany (1 grupa - liczebność do 12 osób; wymiar - 120 godz. dydaktycznych). W ramach usługi Wykonawca winien jest zapewnić: a. Właściwy podział na grupy, poprzez przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych uczestników i określenie ich poziomu znajomości języka, b. Sale szkoleniowe wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne, c. Lektorów, d. Materiały szkoleniowe dla uczestników: podręczniki, ćwiczenia, e. Dzienniki zajęć, dokumentujące realizację materiału, frekwencję uczestników i postępy w nauce, f. Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805000009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: potencjał kadrowy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30