Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach: obsługa interesanta, zarządzanie zasobami ludzkimi, Kodeks postępowania administracyjnego, zarządzanie projektami

Order Newsletter: 1 Position: 382532 (oferta nr 1967722)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-11-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa szkoleniowa dotycząca przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach: obsługa interesanta, zarządzanie zasobami ludzkimi, Kodeks postępowania administracyjnego, zarządzanie projektami

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu kursów specjalistycznych i szkoleń dokształcających dla łącznej grupy 89-u pracowników Urzędu Miasta Torunia w następujących częściach: Część 1: Kurs specjalistyczny z zakresu obsługi interesanta dla zaawansowanych: 1 grupa: liczebność - do 15 osób; wymiar - 24 godz. dydaktyczne; forma zajęć: wykład + warsztaty). Kurs skierowany jest do pracowników mających kontakt z interesantem wewnętrznym i zewnętrznym. W trakcie szkolenia uczestnicy powinni nabyć umiejętności: skutecznej komunikacji, asertywności, radzenia sobie z zastrzeżeniami innych, budowania pozytywnych relacji z interesantem. Część 2: Kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wraz z modułem gender mainstreaming: 1 grupa: liczebność - do 12 osób; wymiar - 32 godz. dydaktyczne; forma zajęć: wykład + warsztaty. Kurs skierowany jest do kierowników referatów, biur, pracowników samodzielnych. Wskazane zagadnienia tematyczne, to m. in.: wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem,HR miękki i twardy. Część 3: Szkolenie dokształcające z zakresu Kpa: 2 grupy: liczebność do 25 osób każda; wymiar - 8 godz. dydaktycznych każde szkolenie; forma zajęć: wykład, dyskusja. Zakres szkolenia: I grupa: postępowanie w sprawach skarg i wniosków II grupa: postępowanie administracyjne w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej. Część 4: Szkolenie dokształcające z zakresu zarządzania projektami: 1 grupa: liczebność do 12 osób; wymiar - 24 godz. dydaktyczne; forma zajęć: wykład + warsztaty. Szkolenie skierowane do pracowników, którzy chcieliby nabyć ogólną wiedzę dotyczącą zarządzania projektami. W ramach usługi Wykonawca winien jest zapewnić: a. Salę szkoleniową spełniającą warunki realizacji szkolenia dla ww. osób, b. 1-4 trenerów w zależności od wymiaru godzinowego szkolenia i zakresu tematycznego, c. Program szkolenia, d. Materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) dla uczestników szkolenia wraz z egzemplarzem dodatkowym na potrzeby archiwalne projektu, e. Dziennik szkolenia, tu: listy obecności, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, szczegółowy program szkolenia z wykazem godzin dydaktycznych przeznaczonych na jego realizację, f. Zaświadczenia o ukończeniu kursu, g. Catering dla uczestników szkolenia, w tym: 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, woda, ciastka) oraz przerwa obiadowa (ciepły posiłek). h.dokumentacja fotograficzna zajęć

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805000009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: potencjał kadrowy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30