Utrzymanie czystości w budynkach UMT oraz wokół nich i wykonanie drobnych napraw konserwatorskich

Order Newsletter: 1 Position: 345726 (oferta nr 1931711)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-10-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości w budynkach UMT oraz wokół nich i wykonanie drobnych napraw konserwatorskich

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.), zgodnie z harmonogramem czynności zawartych w załączniku Nr 1 oraz wykazem budynków Urzędu Miasta Torunia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. 1.2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić następujące środki czystości: -papier toaletowy i ręczniki papierowe (co najmniej 2 warstwowe), -mydło w płynie do dozowników, -worki foliowe na śmieci 30 l, 60 l 1.3. Wykonawca obowiązany jest do używania przy realizacji przedmiotu zamówienia środków chemicznych przeznaczonych do profesjonalnego sprzątania, posiadających wymagane przepisami prawa atesty. Zamawiający informuje, że osoby, którymi dysponuje wykonawca, sprzątające pomieszczenia UMT i wykonujące drobne naprawy konserwatorskie zobowiązane będą do posiadania identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu zatrudniającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia listy osób (imię, nazwisko) z podziałem na etaty, zgodnie z propozycją zawartą w załączniku nr 2 do SIWZ. Wszystkie osoby wykonujące usługę na rzecz Zamawiającego zobowiązane są posiadać aktualne badania lekarskie orzekające zdolność do pracy, badania wysokościowe. Obowiązek ten dotyczy również osoby wyznaczonej do kierowania i nadzoru usługi ze strony Wykonawcy. Osoby zatrudnione przy obsłudze sekretariatów (mycie naczyń oraz podawanie drobnych poczęstunków)winne posiadać aktualne badania na nosicielstwo.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909112008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30