Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla mieszkańców usług w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe.

Order Newsletter: 1 Position: 293475 (oferta nr 1922152)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-10-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla mieszkańców usług w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla mieszkańców usług w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe w następujących sekcjach: 1. koszykówka kobiet 2. piłka nożna 3. hokej na trawie 4. hokej na lodzie 5. wioślarstwo 6. siatkówka kobiet 7. tenis stołowy 8. koszykówka mężczyzn 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prowadzenie sekcji sportowych właściwych dla odpowiednich części zamówienia; 2) zorganizowanie co najmniej 10 bezpłatnych specjalistycznych treningów (45 min.) dla osób dorosłych uzdolnionych sportowo; 3) popularyzowanie aktywnego trybu życia w celu zwiększenia uczestnictwa w aktywności sportowej młodzieży i osób dorosłych poprzez zorganizowanie co najmniej 15 bezpłatnych zajęć rekreacyjnych ( 45 min.) ogólnie dostępnych; 4) zorganizowanie min. 4 spotkań ligowych zapewniając mieszkańcom w sposób bierny (jako kibice) możliwość udziału w wydarzeniach sportowych; 5) prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu zmianę świadomości mieszkańców co, do walorów aktywności fizycznej, uczestnictwa w sporcie, kształtowaniu pro zdrowego trybu życia, poprzez zorganizowanie 10 spotkań z udziałem mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży; 6) zorganizowanie 5 otwartych spotkań ze znanymi toruńskimi sportowcami w celu rozbudzenia zainteresowań sportowych i promowaniu idei olimpijskich i zasad fair-play; 7) trwałe udokumentowanie wszystkich działań, poprzez wykaz przeprowadzonych treningów, zajęć rekreacyjnych, spotkań ligowych oraz edukacyjnych i ilości osób uczestniczących w niniejszych przedsięwzięciach, szczególności za pomocą wycinków prasowych, ulotek, zdjęć, płyt CD, filmów, itp..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 926200003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information