Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011

Order Newsletter: 1 Position: 290227 (oferta nr 1918650)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2010-10-15

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i odwiezienie ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2010/2011. Średnie dzienne przejazdy autobusów wynoszą razem 349 km (trzech). 1. Autobus Nr 1 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do i z Zespołu Szkół w Ścinawie Małej. Łączny średni, dzienny przebieg w/w autobusu to 215 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 39 do 42. 2. Autobusy Nr 2 i Nr 3 będą obsługiwały trasy dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Korfantowie. 3. Autobus Nr 2 będzie realizował ponadto trasy odwozu dzieci do miejsca zamieszkania. - średni dzienny przejazd autobusu Nr 2 wynosi 92 km (realizuje dowozy i odwozy), - średni dzienny przejazd autobusu Nr 3 wynosi 42 km (realizuje tylko dowozy). Długość i ilość tras może ulec zmianie po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych na poszczególnych trasach. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z trasy i z ostatniej miejscowości do bazy. Autobusy winny spełniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu nie powodujący oślepiania innych użytkowników ruchu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601720004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information