usługa tłumaczeniowa w kombinacji językowej polski-rosyjski, rosyjski-polski obejmującej tłumaczenia ustne konsekutywne oraz tłumaczenia pisemne na potrzeby realizacji projektu: Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia

Order Newsletter: 1 Position: 176216 (oferta nr 190849)

Client
Komenda Główna Policji
State
mazowieckie
Address
02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Phone
022 6012044, 601 59 75
Fax
022 6011857
www
www.policja.pl
E-Mail
zamowieniakgp@policja.gov.pl
Created
2014-05-26

Komenda Główna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-642 Warszawa mazowieckie tel. 022 6012044, 601 59 75 fax. 022 6011857 REGON 01213749700000 www.policja.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: usługa tłumaczeniowa w kombinacji językowej polski-rosyjski, rosyjski-polski obejmującej tłumaczenia ustne konsekutywne oraz tłumaczenia pisemne na potrzeby realizacji projektu: Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczeniowa w kombinacji językowej polski-rosyjski obejmującej tłumaczenia ustne konsekutywne oraz tłumaczenia pisemne na potrzeby realizacji projektu: Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, w okresie 13 maja 2014 roku - 19 listopada 2014 roku. Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczeniowa na potrzeby realizacji projektu: Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, w dniach 13 maja 2014 roku - 12 czerwca 2014 roku w Mołdawii. Zadanie nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczeniowa na potrzeby realizacji projektu: Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, w dniach 22 września 2014 roku - 19 listopada 2014 roku w Polsce.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 795400001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information