Budowa szkoły podstawowej wraz przedszkolem, zagospodarowaniem terenu, pierwszym wyposażeniem na osiedlu Bielawy-Grębocin w Toruniu wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2015.

Order Newsletter: 1 Position: 270861 (oferta nr 1899944)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-10-01

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa szkoły podstawowej wraz przedszkolem, zagospodarowaniem terenu, pierwszym wyposażeniem na osiedlu Bielawy-Grębocin w Toruniu wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2015.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa szkoły podstawowej wraz przedszkolem, zagospodarowaniem terenu, pierwszym wyposażeniem na osiedlu Bielawy-Grębocin w Toruniu przy ul. Krynickiej 9 wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2015. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy zespołu boisk sportowych i zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Moje Boisko ORLIK-2012. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz sprzedaż wierzytelności, jaką będzie miał Wykonawca w stosunku do Zamawiającego z tytułu ich wykonania, w terminie i na warunkach określonych w § 1 ust. 5 wzoru umowy. 3. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę PRO STUDIO Biuro Projektowe sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 4. Warunki i zakres zapewnienia finansowania wykonanych prac do roku 2015 określone są w § 1 ust. 5 wzoru umowy stanowiącym załącznik do siwz. 5. Termin realizacji zamówienia: 1) Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia: - rozpoczęcie realizacji umowy - w dniu zawarcia umowy, - zakończenie robót wraz z dostawą i montażem wyposażenia: Etap I, tj. zakończenie całości zadania, z wyłączeniem wykonania prac wewnętrznych instalacyjnych i wykończeniowych na parterze w pomieszczeniach przedszkola oraz placu zabaw - 15 lipca 2011 r., Etap II, tj. wykonanie prac wewnętrznych instalacyjnych i wykończeniowych na parterze w pomieszczeniach przedszkola oraz placu zabaw - 30 kwietnia 2012 r. 2) Termin zakończenia spłaty wykonanej inwestycji ustala się do 15 grudnia 2015 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 130 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30