Remont drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki, w m. Tupadły, od km 0+004 do km 0+242

Order Newsletter: 1 Position: 269193 (oferta nr 1898162)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-09-30

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki, w m. Tupadły, od km 0+004 do km 0+242

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy remontu drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki, w m. Tupadły, od km 0+004 do km 0+242 Zamówienie obejmuje wykonywanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki na odcinku od km 0+004 do km 0+242 przebiegający przez m. Tupadły, na który składa się: - frezowanie nawierzchni bitumicznej, - regulacja wysokościowa studni ściekowej, wpustów ulicznych, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej I standardu - wykonanie na istniejącym chodniku płyt dla niewidzących i słabowidzących - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30