Rewaloryzacja skweru na obszarze pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Uniwersytecką w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 310714 (oferta nr 1897314)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-29

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewaloryzacja skweru na obszarze pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Uniwersytecką w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji prac rewaloryzacyjnych terenu zieleni położonego w rejonie ulic Uniwersyteckiej i Dąbrowskiego w Toruniu, zgodnie z dokumentacją projekto-przedmiarową sporządzoną przez Pracownię Architektury i Rzeźby Zielenią Pisane z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 265a, w następującym zakresie : 1) wykarczowanie 16 szt. niewielkich drzew oraz 50 m2 krzewów liściastych; 2) rozbiórka 515 m2 nawierzchni bitumicznej z wywozem; 3) wykonanie 655 m2 nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami na długości 650 m; 4) posadzenie 43 szt. drzew liściastych o obwodach pni co najmniej 20 cm mierzonych na wys. 1,3 m od ziemii w dołach o średnicy 0,5 m.; 5) posadzenie 397 szt. krzewów liściastych w skupinach i 165 szt. krzewów żywopłotowych oraz 53 szt. krzewów iglastych; 6) wykonanie kwietnika bylinowego na powierzchni 100 m2; 7) rekultywacja fragmentów terenu i założenie trawnika na łącznej powierzchni 640,2 m2. 1.2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ, wskazaniami przedstawiciela Wydziału Środowiska i Zieleni w UMT, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką ogrodniczą, zachowaniemprzepisów BHP i ppoż. oraz na podstawie oględzin terenu. 1.3. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu robót i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742521001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30