Odnowy nawierzchni dróg. Odnowa drogi nr 214 Łeba-Warlubie w m. Warlubie od km 171+183 do km 171+583 dł. 0,400 km

Order Newsletter: 1 Position: 264943 (oferta nr 1893396)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-09-27

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odnowy nawierzchni dróg. Odnowa drogi nr 214 Łeba-Warlubie w m. Warlubie od km 171+183 do km 171+583 dł. 0,400 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres robót obejmuje: - rozbiórkę starej nawierzchni do gł. 10cm (miejsca remontowane) - 200,00 m2, - frezowanie nawierzchni (garb przy krawędzi) - 168,00 m2, - wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineralno - bitumiczną - 50,00 Mg, - mechaniczne oczyszczanie nawierzchni - 800,00 m2, - skropienie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni - 2.440,00 m2, - warstwa profilowa z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 4 cm - 2.440,00 m2, - skropienie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni - 2.440,00 m2, - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 4 cm - 2.721,00 m2, - wykonanie opaski z tłucznia kamiennego (gabro lub melafir) o szerokości 1,00 m i gr. 10 cm- 3.614,50 m2, - regulacja pobocza (ścinka lub profilowanie) - 2.400,00 m2, - oznakowanie poziome - 120,72 m2 .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332207

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30