Ułożenie nowego odcinka sieci światłowodowej UMT-MAN oraz przebudowa odcinka północnego sieci.

Order Newsletter: 1 Position: 295616 (oferta nr 1883757)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ułożenie nowego odcinka sieci światłowodowej UMT-MAN oraz przebudowa odcinka północnego sieci.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie nowego odcinka sieci światłowodowej UMT-MAN oraz przebudowa odcinka północnego sieci. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : 1) Wykonanie przyłącza światłowodowego kablem 32J w relacji Ratusz Staromiejski - Bydgoska 5 wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy teletechnicznych (kanalizacji jednootworowej) i dostawą materiałów, instalacją przełącznic i patchcordów, rozszycie i przetestowanie kabla. 2) Wykonanie przebudowy północnego odcinka szkieletowej sieci światłowodowej polegającej na: a. wykonaniu przyłącza światłowodowego w relacji od Ronda Czadcy do budynku przy ul. Legionów 220 w istniejącej kanalizacji teletechnicznej, b. wycofaniu kabla światłowodowego w relacji od Ronda Czadcy do skrzyżowania ul. Grudziądzkiej i Koniuchy, c. ułożeniu wycofanego kabla w kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej w ul. Grudziądzkiej, wprowadzeniu do budynku Straży Miejskiej wraz z wykonaniem niezbędnego fragmentu przyłącza teletechnicznego, d. dostawie i instalacji przełącznic i patchcordów, e. rozszyciu i przetestowaniu kabla. 3) Wykonanie przyłączy teletechnicznych (kanalizacji jednootworowej) w relacjach: a. studnia na kanale teletechnicznym przy budynku ul. Wały gen. Sikorskiego 10 do budynku przy ul Wały gen. Sikorskiego 12 z wprowadzeniem do budynku, b. studnia na kanalizacji teletechnicznej na wysokości budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 do budynku przy ul. Podmurnej 60 z wprowadzeniem do budynku, c. studnia w ul. Prostej na wysokości KWPSP (Prosta 32) do budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 z wprowadzeniem do budynku. 4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacją geodezyjną. 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami aktualnymi na dzień podpisania umowy oraz zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac i dostaw poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30