Konserwacja muru tamy (śluzy) zamkowej

Order Newsletter: 1 Position: 294614 (oferta nr 1882331)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja muru tamy (śluzy) zamkowej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Konserwacja muru tamy (śluzy) zamkowej z bramą, trzema ostrołukowymi otworami, zadaszeniem i koroną ( strona południowa i północna) pomiędzy Dworem Mieszczańskim a restauracją-Zamkowa w Toruniu 1.2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1. Usunięcie wyższej roślinności zielonej z powierzchni muru. 2. Usunięcie ziemi wraz z trawą z rynny w koronie muru. 3. Wstępna dezynfekcja powierzchni muru. 4. Naprawa lub wymiana żelbetonowej płyty balkonu. 5. Mechaniczne usunięcie wszystkich zapraw cementowych i cementowo-wapiennych (w tym wtórne zaprawy z glifów okiennych, uzupełnienia cegieł oraz zaprawy spoinujące). 6. Mechaniczne usunięcie współczesnych cegieł z przemurowań. 7. Wstępne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegieł, zapraw oraz ceramicznych detali architektonicznych. 8. Zachowanie wszystkich wapiennych tynków. 9. Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego i kamiennego z powierzchniowych zabrudzeń oraz nawarstwień korozyjnych. 10. Odsolenie silnie zasolonych fragmentów murów. 11. Wzmocnienie cegieł. 12. Wzmocnienie zapraw w murze ceglanym. 13. Uzupełnienie ubytków w cegłach. 14. Uzupełnienie ubytków w murze poprzez wstawienie nowych cegieł. 15. Uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących mur ceglany. 16. Konserwacja zachowanych tynków. 17. Uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących mur kamienny. 18. Scalenie kolorystyczne zapraw, (przedmiar orientacyjny, nie stanowi podstawy wyceny, został podany jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 925200002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30