Wykonanie bezobsługowego systemu parkowania w garażu podziemnym przy IV Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Warszawskiej 1-5 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 280874 (oferta nr 1870185)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie bezobsługowego systemu parkowania w garażu podziemnym przy IV Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Warszawskiej 1-5 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie bezobsługowego systemu parkowania w garażu podziemnym przy IV Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Warszawskiej 1-5 w Toruniu. 1.2. Zakres prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: 1) montaż systemu telewizji dozorowej CCTV, który obejmuje: a) kamery wewnętrzne i zewnętrzne, b) rejestrator cyfrowy z dyskiem, c) monitor LCD, d) zasilanie kamer i awaryjne, e) okablowanie systemu, f) szafę Rack, g) instalację oprogramowania, h) uruchomienie, pomiary i testy, 2) montaż automatycznego systemu opłat parkingowych, który obejmuje: a) automat wjazdowy biletowy z czytnikiem kart zbliżeniowych (samoobsługowy), b) automat wyjazdowy skanujący (samoobsługowy), c) szlabany automatyczne, d) automat kasowy do pobierania opłat (samoobsługowy), e) jednostkę centralną PC do zarządzania i monitorowania systemu, f) koncentrator danych systemu, g) drukarki: paragonów (fiskalną) i laserową, h) okablowanie systemu, i) zasilanie systemu, j) pętle indukcyjne z detektorami pętli, k) tablicę informacyjną (znak zajętości), l) demontaż nawierzchni wjazdu i odtworzenie nawierzchni, m) fundamenty i wysepkę pod urządzenia na wjeździe, n) materiały eksploatacyjne (karty, papier), o) przygotowanie i testowanie oprogramowania, p) próby i testowanie systemu. 1.3.Ponadto przedmiotem zamówienia jest: 1) przeszkolenie pracowników użytkownika odnośnie obsługi systemu 1.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę: Przedsiębiorstwo Systemów Alarmowych HORN-B A. Baliński - T. Drwenski sp.j.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.5.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.6. Gwarancja: Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30