Pomoc techniczną w zakresie wykonania oceny wielobranżowych opracowań projektowych związanych z zadaniem pn. Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa (opracowania wykonane przez firmę MENIS

Order Newsletter: 1 Position: 243699 (oferta nr 1869380)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pomoc techniczną w zakresie wykonania oceny wielobranżowych opracowań projektowych związanych z zadaniem pn. Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa (opracowania wykonane przez firmę MENIS

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pomoc techniczną w zakresie wykonania oceny wielobranżowych opracowań projektowych związanych z zadaniem pn. Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa (opracowania wykonane przez firmę MENIS ARQUITECTOS SLP), polegając w szczególności na: 1.1. udzieleniu pomocy technicznej w zakresie wykonania oceny wielobranżowych opracowań projektowych oznaczonych jako: 1) Element IIa (obejmujący m.in. zamienne projekty budowlane), 2) Element III (obejmujący m.in. projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),która winna obejmować: - sprawdzenie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, - sprawdzenie zgodności projektów z wymogami określonymi przez Zamawiającego, - sprawdzenie wykonania zaleceń w opracowanych dokumentacjach wynikających z uzgodnień, - uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych i uzgodnieniach. 2. Wykaz opracowań projektowych objętych przedmiotem umowy obejmuje w szczególności: - projekt architektury, - projekt technologii ogólnej i scen, - projekt akustyki obiektu, izolacyjności akustycznej, - projekt technologii oświetlenia, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, - projekt urządzeń i instalacji elektroakustycznych, symulacji komputerowych i modeli akustycznych, pomiarów parametrów akustycznych, instalacji multimedialnych, - projekt konstrukcji, - projekt instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, - projekt urządzeń mechanicznych, - projekt instalacji elektrycznych w tym siłowe, słaboprądowe, odgromowe, teletechniczne, medialne, komputerowe, sterowania DMX, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, projekt oświetlenia i sterowania: scen, widowni oraz dźwiękiem (z pulpitem operatora), z rezerwowym źródłem zasilania, - projekt zagospodarowania terenu, - pozostałe opracowania dostarczone przez firmę Menis Arquitectos w ramach wykonania projektowanego zadania określone w załączniku nr 1 do umowy. 3. Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu umowy są: - opracowania projektowe wykonane przez firmę MENIS ARQUITECTOS SLP, - wymagany zakres projektowy - załącznik nr 1 do umowy, - projekt koncepcyjny wykonany przez firmę MENIS ARQUITECTOS SLP, - notatka służbowa z dnia 10.05.2010 r. - załącznik nr 2 do umowy. 4. Termin realizacji zamówienia: 1) Element IIa - 7 dni od daty wpływu dokumentacji do Zamawiającego i otrzymania przez Wykonawcę stosownego zawiadomienia (planowany termin dostawy dokumentacji: 27 września 2010 r.), 2) Element III - 7 dni od daty wpływu dokumentacji do Zamawiającego i otrzymania przez Wykonawcę stosownego zawiadomienia (planowany termin dostawy dokumentacji: 17 stycznia 2011 r.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712410009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30