Wykonanie i ustawienie 4 jednakowych elementów - brył granitowo- szklanych w okolicach skrzyżowania ulicy Szerokiej z ulicami Szczytną i Mostową, celem ekspozycji specjalnie dobranych grafik

Order Newsletter: 1 Position: 241685 (oferta nr 1867550)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-09-06

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie i ustawienie 4 jednakowych elementów - brył granitowo- szklanych w okolicach skrzyżowania ulicy Szerokiej z ulicami Szczytną i Mostową, celem ekspozycji specjalnie dobranych grafik

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i ustawienie 4 jednakowych elementów - brył granitowo- szklanych w okolicach skrzyżowania ulicy Szerokiej z ulicami Szczytną i Mostową, celem ekspozycji specjalnie dobranych grafik, zgodnie z zgodnie z projektem pn. Projekt elementu rekreacyjno-ekspozycyjnego w rejonie skrzyżowań ul. Szerokiej z ulicami Szczytną i Mostową w Toruniu, wykonanym przez firmę Dawos sp. z o.o., stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 2. Każdy elementy stanowi monolityczną bryłę granitową, z granitu strzegomskiego szarego tworzącą postument, w którym wmontowane są sklejone w jedną bryłę płyty szklane. Pomiędzy płytami szklanymi wklejone zostaną grafiki ukazujące historyczne widoki i obiekty związane z miastem. W nocy będą podświetlane z listwy LED ukrytej w bryle kamiennej pod taflami szkła. Celem jest podświetlenie grafik umożliwiające oglądanie ich w nocy. Bryla kamienna ma wielkość umożliwiającą wygodne oparcie się o nią jednocześnie nie sprzyjającą siadaniu. Całość ma wysokość skłaniająca do oglądania grafik z odległości 1 - 1,5 m

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 923110004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30