Rozbiórka obiektów budowlanych w Chrzanowie

Order Newsletter: 1 Position: 236709 (oferta nr 1862174)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2010-09-01

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbiórka obiektów budowlanych w Chrzanowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Rozbiórka obiektów budowlanych w Chrzanowie. Rozbiórka obejmuje: budynki mieszkalne nr 10a i 10b, budynek mieszkalno -użytkowy nr 12a i przynależne do nich komórki lokatorskie zlokalizowane na działce nr 231 przy ul. Kadłubek w Chrzanowie oraz garaż, mur oporowy i komórki lokatorskie zlokalizowane na działce nr 4899 przy ul. Świętokrzyskiej w Chrzanowie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiące załącznik A do SIWZ. 3.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information