dostawa i montaż urządzeń telefonii bezprzewodowej z połączeniem i rozbudową istniejącej centrali telefonicznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 261662 (oferta nr 1853266)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-08-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: dostawa i montaż urządzeń telefonii bezprzewodowej z połączeniem i rozbudową istniejącej centrali telefonicznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń telefonii bezprzewodowej z połączeniem i rozbudową istniejącej centrali telefonicznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu. 1.2.Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) rozbudowy systemu Dect; rozbudowa zawiera: doposażenie centrali Dect o dodatkowe 6 stacji bazowych, montaż 6 szt. stacji bazowych wewnętrznych, montaż 2 szt. ripiterów wewnętrznych, montaż 2 szt. ripiterów zewnętrznych, dostawę 10 szt. telefonów bezprzewodowych Dect oraz uruchomienie i pomiary zasięgu stacji bazowych; 2) rozbudowy centrali telefonicznej DGT 3450 Millennium o 100 portów analogowych; rozbudowa zawiera: montaż 1 szt. półki liniowej z zasilaczem, montaż 1 szt. bufora półkowego, montaż 2 szt. procesorów liniowych PL 2 188, instalację 10 szt. kart abonenckich TA/10, montaż 10 szt. kabli abonenckich, montaż 1 szt. stelaża Krone 91 Z jednopionowego, montaż 30 szt. łączówek Krone LSA plus 10 par oraz zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie 100 szt. kabli stacyjnych; 3) przygotowania terenu prowadzonych prac; 4) uruchomienia systemów; 5) wykonania dokumentacji powykonawczej. 1.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie wykonawczym (opracowanie wykonane przez firmę Spółka Projektowania Architektonicznego - Sadowski, Sadowska; części składowe dokumentacji projektowej wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na podstawie oględzin na obiekcie. 1.4. Wykonawca że przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu prowadzonych prac i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5.Gwarancja Termin gwarancji wynosi 4 lata (na zamontowane urządzenia - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata) i liczy się dla całości przedmiotu umowy w tym dla zamontowanych urządzeń - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 325100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information