Docieplenie ścian podłużnych budynku internatu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul Św. Józefa 26 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 256384 (oferta nr 1848604)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2010-08-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Docieplenie ścian podłużnych budynku internatu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul Św. Józefa 26 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ścian podłużnych budynku internatu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul Św. Józefa 26 w Toruniu. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - docieplenie ścian podłużnych budynku, - malowanie ścian podłużnych farbą silikonową, - obróbki blacharskie, - rozbiórka schodów zewnętrznych, - 1 x malowanie ścian szczytowych farbą silikonową, - roboty pomocnicze i drobne roboty budowlane. 1.3.Wykonawca zrealizuje przedmiotzamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym wraz z aneksem, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę THERMOPROJEKT s.c. J. Winogrodzki, R. Karczewski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5.Gwarancja: Termin gwarancji wynosi 4 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000077

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information