Dostawa brykietu drzewnego do obiektu szpitalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 5.

Order Newsletter: 1 Position: 221883 (oferta nr 1844717)

Client
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
State
łódzkie
Address
91-520 Łódź, ul. Okólna 181 181
Phone
042 6177351, 6590412
Fax
042 6590412
E-Mail
zam_pub@o2.pl
Created
2010-08-17

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna 181 181 91-520 Łódź łódzkie tel. 042 6177351, 6590412 fax. 042 6590412 REGON 47321127100000

I.2) Type of contracting: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa brykietu drzewnego do obiektu szpitalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 5.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa brykietu drzewnego wykonanego z czystej biomasy drzewnej bez udziału odpadów pochodzących z produkcji meblarskiej, zawierających kleje lakiery itp., oraz odpadów rolnych typu ziarna, pestki, plewy itp., niskoprasowany o kształcie walca w ilości 1375 ton, który musi posiadać parametry nie gorsze od podanych poniżej - zawartość wilgoci całkowitej - max 10% - zawartość popiołu - max 1,5% - wartość opałowa - min. 16 GJ/tona - średnica walca - max 8 cm - długość walca - max 10 cm

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 101250005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł. - słownie: piętnaście tysięcy zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: wartość opałowa

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.centrumpluc.com.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30