wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Bydgoszczy

Order Newsletter: 1 Position: 197139 (oferta nr 1816805)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2010-07-23

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Bydgoszczy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Bydgoszczy Słownik CPV 45. 23.32.21 - malowanie nawierzchni Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 6 części: CZĘŚĆ nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu CZĘŚĆ nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu CZĘŚĆ nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi CZĘŚĆ nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie CZĘŚĆ nr 5 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Włocławku CZĘŚĆ nr 6 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną przez Wykonawców ilość części. 2.Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego odcinków dróg województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają kosztorysy ofertowe, wykazy określające lokalizację, rodzaj linii, powierzchnię przewidzianą do znakowania poziomego, SST określające wymagania techniczne. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach: znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo i termoplast -grubowarstwowo z posypaniem kulkami odblaskowymi. Szczegółowy zakres oznakowania poziomego, rodzaje linii i ich lokalizacje zostaną określone przez poszczególnych Kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich i są dostępne w siedzibie poszczególnych RDW. 3.Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information